กีฬาออนไลน์

กติกาการทุ่มลูกฟุตบอลขณะแข่งขัน

การทุ่มลูกฟุตบอลในขณะแข่งขันจะทำก็ต่อเมื่อลูกฟุตบอลหลุดออกนอกของสนามฟุตบอลหรือออกพ้นเส้นขอบสนาม ไม่ว่าการออกจะเป็นการกลิ้งหรือการเตะลอยจากผู้เล่นฝ่ายใดก็ตาม ผู้เล่นของอีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ทุ่ม สำหรับกติกาในการทุ่มฟุตบอลนั้นจะมีดังนี้

กติกาการทุ่มลูกฟุตบอลขณะแข่งขัน

 1. ลูกฟุตบอลออกนอกสนามที่บริเวณไหนของสนามให้ทุ่มที่บริเวณนั้น
 2. เท้าทั้งสองข้างของผู้ทุ่มต้องอยู่ติดพื้นตลอดในขณะทำการทุ่ม
 3. ในขณะทุ่มฟุตบอลส่วนหนึ่งส่วนของผู้ทุ่มต้องไม่เกินเข้าไปในสนามและเท้าต้องไม่เหยียบเส้นข้างสนาม
 4. ขณะทุ่มมือทั้งสองข้างของผู้ทุ่มจะต้องจับลูกฟุตบอลไว้ที่บริเวณด้านหลังศีรษะ และแขนทั้งสองต้องผ่านศีรษะแล้วทุ่มลูกไปข้างหน้า
 5. ในขณะทุ่มสามารถย่อขาลงได้ แต่ห้ามนั่งทุ่มอย่างเด็ดขาด
 6. ขณะทุ่มผู้ทุ่มหันหน้าไปทางไหนก็ให้ทุ่มลูกฟุตบอลไปทางด้านนั้น
 7. นักกีฬาที่อยู่ในสนามต้องอยู่ห่างจากผู้ทุ่มประมาณ 2 เมตร
 8. ในขณะปล่อยมือจากลูกฟุตบอล เท้าและลำตัวของผู้ทุ่มต้องไม่ห่างจากเส้นขอบสนามเกินกว่า 1 เมตร
 9. นักกีฬาในสนามที่รับลูกฟุตบอลจากผู้ทุ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่จะไม่ถือเป็นการล้ำหน้า
 10. ถ้าผู้ทุ่มทุ่มลูกฟุตบอลคืนให้ผู้รักษาประตู อนุญาตให้ผู้รักษาประตูใช้มือรับลูกได้ แต่ต้องเตะลูกโทษผ่านจุดที่ทุ่มโดยทันที
 11. การทุ่มลูกครั้งเดียว และลูกยังไม่ได้สัมผัสนักกีฬาฝ่ายใดจะไม่ถือว่าเป็นการได้ประตู
กีฬาออนไลน์

ลักษณะเครื่องจับเวลา 24 วิในบาสเกตบอล

นอกจากนาฬิกาที่ใช้สำหรับจับเวลาในการแข่งขันและจับเวลานอกแล้วในการแข่งขันบาสเกตบอลยังมีนาฬิกาหรือเครื่องจับเวลา 24 วินาที (24 second device) กันอีกด้วย โดยมีการกำหนดให้เครื่องจับเวลาดังกล่าวมีลักษณะทั่วไปดังนี้

กติกาการทุ่มลูกฟุตบอลขณะแข่งขัน

1. เครื่องจับเวลา 24 วินาที มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องและแสดงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องมีตัวเลขระบบดิจิตอลที่สามารถนับเวลาถอยหลังและแสดงเป็นวินาที
 • จะไม่แสดงตัวเลขบนเครื่อง ในขณะที่ไม่มีทีมใดหรือผู้เล่นคนใดครอบครองบอล
 • มีคุณสมบัติในการหยุดหรือนับถอยหลังได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเดินจับเวลา 24 วินาที ได้ต่อจากเวลาที่หยุดไว้

2. ที่สำหรับติดตั้งเครื่องจับเวลา 24 วินาที

 • ต้องมีเครื่องจับเวลา 24 วินาที 2 เครื่องติดอยู่เหนือกระดานหลังแต่ละข้าง โดยให้มีระยะห่างที่ 30 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร
 • เครื่องจับเวลา 24 วินาที ในสนาม 4 เครื่อง ให้ติดอยู่คนละมุมของสนาม และอยู่ห่างจากเส้นหลังของสนามด้านละ 2 เมตร
 • เครื่องจับเวลา 24 วินาที 2 เครื่อง ต้องติดตั้งโดยการวางในลักษณะทแยงมุมตรงข้ามกัน ให้เครื่องหนึ่งวางทางมุมซ้ายของโต๊ะบันทึกคะแนน ทั้ง 2 เครื่องจะวางห่างจากเส้นแต่ละด้าน 2 เมตร และห่างจากเส้นข้าง 2 เมตร เช่นเดียวกัน
 • เครื่องจับเวลา 24 วินาที ทุกเครื่องในสนาม จะต้องตั้งอยู่ในจุดที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันสามารถมองเห็นได้อย่างเช่นจัด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬา ตลอดจนผู้ชมภายในสนาม