กีฬาออนไลน์

ลักษณะเครื่องจับเวลา 24 วิในบาสเกตบอล

นอกจากนาฬิกาที่ใช้สำหรับจับเวลาในการแข่งขันและจับเวลานอกแล้วในการแข่งขันบาสเกตบอลยังมีนาฬิกาหรือเครื่องจับเวลา 24 วินาที (24 second device) กันอีกด้วย โดยมีการกำหนดให้เครื่องจับเวลาดังกล่าวมีลักษณะทั่วไปดังนี้

กติกาการทุ่มลูกฟุตบอลขณะแข่งขัน

1. เครื่องจับเวลา 24 วินาที มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องและแสดงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องมีตัวเลขระบบดิจิตอลที่สามารถนับเวลาถอยหลังและแสดงเป็นวินาที
  • จะไม่แสดงตัวเลขบนเครื่อง ในขณะที่ไม่มีทีมใดหรือผู้เล่นคนใดครอบครองบอล
  • มีคุณสมบัติในการหยุดหรือนับถอยหลังได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเดินจับเวลา 24 วินาที ได้ต่อจากเวลาที่หยุดไว้

2. ที่สำหรับติดตั้งเครื่องจับเวลา 24 วินาที

  • ต้องมีเครื่องจับเวลา 24 วินาที 2 เครื่องติดอยู่เหนือกระดานหลังแต่ละข้าง โดยให้มีระยะห่างที่ 30 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร
  • เครื่องจับเวลา 24 วินาที ในสนาม 4 เครื่อง ให้ติดอยู่คนละมุมของสนาม และอยู่ห่างจากเส้นหลังของสนามด้านละ 2 เมตร
  • เครื่องจับเวลา 24 วินาที 2 เครื่อง ต้องติดตั้งโดยการวางในลักษณะทแยงมุมตรงข้ามกัน ให้เครื่องหนึ่งวางทางมุมซ้ายของโต๊ะบันทึกคะแนน ทั้ง 2 เครื่องจะวางห่างจากเส้นแต่ละด้าน 2 เมตร และห่างจากเส้นข้าง 2 เมตร เช่นเดียวกัน
  • เครื่องจับเวลา 24 วินาที ทุกเครื่องในสนาม จะต้องตั้งอยู่ในจุดที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันสามารถมองเห็นได้อย่างเช่นจัด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬา ตลอดจนผู้ชมภายในสนาม