กีฬาออนไลน์

รูปแบบของสนามแข่งขันบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ต้องใช้สนามในการแข่งขัน จึงได้มีการกำหนดลักษณะทั่วไปของสนามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน โดยสนามบาสเกตบอลนั้นจะถูกกำหนดให้มีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

รูปแบบของสนามแข่งขันบาสเกตบอล

  1. ต้องเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นผิวเรียบ และพื้นต้องแข็งไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเป็นหลุมเป็นบ่อที่จะทำทำให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดอุบัติเหตุแก่นักกีฬาได้ โดยจะแบ่งได้ว่าถ้าเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ สนามต้องมีขนาดความยาว 28 เมตร และมีความกว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบเส้นด้านในสนาม ส่วนการแข่งขันในรายการอื่นที่สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติทำการรับรอง จะกำหนดให้ขนาดของสนามเล็กสุดที่อนุญาตให้ทำการแข่งขันได้นั้นต้องมีขนาด ความยาว 16 เมตร และความกว้าง 14 เมตร
  2. ส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันบาสเกตบอลจะทำการแข่งกันในโรงยิม จึงได้มีการกำหนดเพดานต้องไม่ต่ำกว่า 7 เมตร
  3. กำหนดให้พื้นสนามต้องมีสีเดียวกันและมีแสงสว่างส่องอย่างเพียงพอไม่มืดทึบ และแสงสว่างต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือรบกวนนักกีฬารวมไปถึงผู้ตัดสิน
  4. เส้นรอบสนามทั้งด้านในและด้านนอกต้องเป็นเส้นสีเดียวกันทั้งหมด ในปัจจุบันนิยมให้เป็นสีขาว และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ที่สำคัญต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเส้นจะประกอบไปด้วย
  • เส้นหลัง, เส้นข้าง
  • เส้นกลาง
  • เส้นโยนลูกโทษ
  • เส้นวงกลมกลาง
  • เส้นพื้นสำหรับยิงประตู 3 คะแนน

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นรูปแบบสนามทั่วไปที่ใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอล